Technológiai fejlesztés az egészséges termékek elterjesztése érdekében

Cégünk a VEKOP-1.2.6-20 kódszámú pályázaton („A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása”) visszatérítendő támogatást nyert, mely az eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés alapján átfordulhat vissza nem térítendő támogatássá.

Pályázat célkitűzése:

A koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán keresztül, valamint a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

Kedvezményezett: Bio Egészség Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító: VEKOP-1.2.6-20-2020-00825

Támogatási összeg: 61 487 170 Ft

Támogatás mértéke: 70%

Projekt befejezése: 2021.12.31.

A projekt keretében a következő tevékenységek kerültek megvalósításra:

A) A fejlesztési projekt fő tevékenysége a bérgyártás rendszerének kialakítása, melyhez csomagoló, töltő, adagológép, vonalkód nyomtató eszköz beszerzése szükséges. Az eszköz beszerzés következtében új piacok nyílnak meg a cég előtt, ezáltal gazdasági stabilitás érhető el, mely direkt módon kihat a munkaerő megtartására, valamint a jövőbeni munkaerő felvételére. A beszállítói kitettség csökken a bérgyártás bevezetésével, hiszen a saját gyártási kapacitás tervezhetővé teszi az üzletmenetet. Az alapanyag beszerzése a gyártóktól/forgalmazóktól az elmúlt 9 év alatt kialakított üzleti kapcsolat révén megoldott.

Az informatikai beszerzések támogatják a hatékonyabb feldolgozást és a vásárlók hatékonyabb elérését.

Az ingatlan felújítás fókuszában a hűtés-fűtés hálózati korszerűsítése áll. A beruházás eredményeképpen további területek válnak használhatóvá az épületben, illetve megvalósul a hatékony energiagazdálkodás azáltal, hogy egy rendszerben valósul meg a hűtés/fűtést ahelyett, hogy helységenként lenne külön klíma (jelentősen nagyobb fogyasztással).

A projekt időtartama alatt marketingtanácsadás és információbiztonsági tanácsadást kíván a társaság igénybe venni.

B) A meglévő partnerkapcsolatokra támaszkodva a szolgáltatási portfólió bővítésével új piacot alakít ki a társaság, illetve a saját gyártási kapacitás lévén nagyobb üzleti haszon érhető el termékenként, melyet a munkavállalói létszám fenntartására és további ügyfelek megszerzésére lehet fordítani.