Adatvédelmi Nyilatkozat


Az Ön felhasználói fiókja
A Bio Egészség Kft javasolja, hogy tartsa titokban a felhasználónevét és a jelszavát, amelyekkel használja a weboldalt, megelőzve ezzel, hogy illetéktelenek hozzáférjenek felhasználói fiókjához. A felhasználó felelősséggel tartozik saját fiókjáért, és az azzal végrehatott összes aktivitásért.
Az oldal elérésével és használatával a felhasználó elfogadja, hogy lehetőségeihez mérten minden óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy jelszava ne kerüljön harmadik fél birtokába.
Abban az esetben, ha felmerül az illetéktelen használat gyanúja, javasoljuk, hogy azonnal értesítse ügyfélszolgálatunkat.
A fiók regisztrálásakor minden esetben valós adatokat kell rögzíteni. Fontos tudni, hogy a hamisan megadott adatokért a felhasználót akár büntetőjogi felelősség is terhelheti.
A belépés elutasításra kerülhet olyan esetben is, amikor az oldalon karbantartási/javítási munkálatok folynak, valamint új funkciók és szolgáltatások implementálásának ideje alatt. 


A multi-vitamin.hu Adatvédelmi Nyilatkozata
Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató (a továbbiakban mint Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a webáruházat igénybe vevő vásárlókat, böngészőket és egyéb látogatókat (a továbbiakban mint Felhasználókat) a webáruház üzemeltetésével kapcsolatosan általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen Nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
Az multi-vitamin.hu használatával a Felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg, és kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes és egyéb adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokra felhasználhassa. A Felhasználó nyilatkozik, hogy a webáruház, illetve annak szolgáltatásai használata során kizárólag saját, valós adatait adja meg.


1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
A szolgáltató neve: Bio Egészség Kft.
A szolgáltató székhelye: 1184 Budapest, Lakatos út 36/b
A szolgáltató email címe: info@multi-vitamin.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-958034/4
Adószáma: 23277407-2-43
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Telefonszáma: +36-1-255-0555
Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700024-66354389-51100005
Adatkezelés nyilvántartási számok: NAIH-82339/2014
A szerződés nyelve: magyar
Képviselő: Jánvári András
Telefon: +36-1-255-0555
E-mail: rendeles@multi-vitamin.hu
URL: www.multi-vitamin.hu

2. Az adatkezelő tárhely-szolgáltatójára vonatkozó információk

A tárhely-szolgáltató neve: Computer Hungary Bt.
A tárhely-szolgáltató címe: 1078 Budapest, István utca 38.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: ch@computerhungary.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: http://computerhungary.hu


3. Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján kérvényezett adatvédelmi azonosító igénylését megkapta, NAIH-82339/2014
 

4. Az adatkezelés megnevezése

a) Kapcsolatfelvétel a webáruház felületén online vásárlókkal.
b) Kapcsolatfelvétel online hírlevélre regisztrálókkal.
c) Kapcsolatfelvétel szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot, rendelést leadó stb.) kérő érdeklődőkkel.
 

5. Az adatkezelés jogalapja

a) webáruház felületén online vásárlók esetében: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
b) az online hírlevélre regisztrálók esetében: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
c) a szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők esetében: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
 

6. A kezelt adatok köre

a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám.
b) az online hírlevélre regisztrálók esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.
c) a szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők esetében: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, faxszám.
 

7. Az adatkezelés célja

A regisztrációkor és/vagy a megrendeléskor a Felhasználó által megadott információkat az Adatkezelő a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, valamint a következő célokra használja fel:
a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: a webáruház felületén kezdeményezett online megrendelések, vásárlások, illetve a távollevők között kötött szerződések teljesítése, piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági statisztikák összeállítása, vevői reklamációk intézése.
b) az online hírlevélre regisztrálók esetében: a regisztrált ügyfelek tájékoztatása akciókról, új termékekről, hasznos tudnivalókról.
c) a szolgáltatásokat kérő érdeklődők esetében: ingyenes tanácsadása a webáruház látogatóinak.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.


8. Adattovábbítás

a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki, kivéve azt az esetet, amikor a webáruház felületén kezdeményezett online megrendelések, vásárlások teljesítése érdekében az Adatkezelő alvállalkozó közreműködését (például GLS futárszolgálat) veszi igénybe.
A jelen szerződés teljesítése érdekében közreműködő alvállalkozók az Adatkezelőtől kapott adatokat nem jogosultak további személyek részére továbbadni. Az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, sikertelen kézbesítés esetén a címzett értesítésére használhatják.
b) hírlevélre (online) regisztrálók esetében: az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki.
c) a szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők esetében: az Adatkezelő biztosítja a Felhasználót, hogy a tudomására jutott személyes vagy céges adatokat harmadik személynek nem adja ki.
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

Adatfeldolgozók megnevezése:

CégnévCímTevékenység

Adóblog Kereskedelmi és Gazdasági Tanácsadó Kft

1027 Budapest, Horvát utca 14-24. 4. em.

könyvelés

Multiservice Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1134 Budapest, Kassák Lajos u 56.

könyvvizsgálat

Virgo Systems Informatikai Kft.

1074 Budapest, Dohány u. 12.

rendszergazdai tevékenység

DataMagic Hungary Kft

8000 Székesfehérvár, Szőlő utca 51.

vállalatirányítási rendszer

UHU SYSTEMS Számítástechnikai Kft.

1119 Budapest, Mohai út 38.

Voip telefon szolgáltató

HD Agency Kft.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. 2. em. 01.

adwords menedzsment

Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

1022 Budapest, Törökvész u. 30/a.

vállalatirányítási rendszer

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

futárszolgálati tevékenység

emarsys eMarketing System AG

A-1150 Vienna, Marzstrasse 1.

Online intelligencia szoftver és levélküldő rendszer

c/o The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

hírlevélküldő rendszer

Barion Payment Zrt.1117 Budapest, Infopark sétány 1. I.  épület 5. emelet 5.elektronikuspénz-kibocsátó intézmény


9. Az adatkezelés időtartama

a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését írásban nem kéri.
b) online hírlevélre regisztrálók esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó a Leiratkozás funkcióval saját maga nem törli regisztrációját, illetve az adatai törlését írásban nem kéri.
c) a szolgáltatásokat kérő érdeklődők esetében: az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését írásban nem kéri.


10. A személyes adatok javítása, módosítása, törlése

a) a webáruház felületén online vásárlók esetében: regisztrált Felhasználóink az általuk megadott adatokat a webáruházban meglévő saját Felhasználói fiókjukba belépve bármikor javíthatják, módosíthatják. A Felhasználó saját személyes adatainak törlését e-mailben a  leiratkozas@bioegeszseg.hu címre eljuttatott kéréssel kezdeményezheti. Az Adatkezelő a törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 1 munkanapon belül teljesíti. Azon Felhasználóink, akik webáruházunkban regisztráció nélkül vásároltak, saját személyes adataik javítását, módosítását, törlését levélben, faxon, illetve e-mailben a leiratkozas@bioegeszseg.hu címre eljuttatott kéréssel kezdeményezhetik. Az Adatkezelő a javítási, módosítási, illetve törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 1 munkanapon belül teljesíti.
b) online hírlevélre regisztrálók esetében: a Felhasználó saját személyes adatainak törlését a hírlevélben található Leiratkozás linkre kattintva végezheti el. A Felhasználó saját személyes adatainak törlését e-mailben a leiratkozas@bioegeszseg.hu címre eljuttatott kéréssel is kezdeményezheti. Az Adatkezelő a törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 1 munkanapon belül teljesíti.
c) szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők esetében: a Felhasználó saját személyes adatainak törlését levélben, faxon, illetve e-mailben az leiratkozas@bioegeszseg.hu címre eljuttatott kéréssel kezdeményezheti. Az Adatkezelő a törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 1 munkanapon belül teljesíti.


11. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait védje az adatvesztés, a megsemmisülés, a torzítás, a hamisítás, a manipuláció, valamint a jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan közzététel ellen. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén található meg.


12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. Bármely változás attól az időponttól válik hatályossá, amikor az a webáruházban megjelenik. A bevezetett változtatásokról az Adatkezelő külön értesítést nem küld, de az Adatvédelmi Nyilatkozat fejlécében közöljük az utolsó módosítás, frissítés dátumát.
Felhasználóink a webáruház szolgáltatásainak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadják a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot.


13. Hivatkozások más weboldalakra

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Adatkezelő által fejlesztett és a www.multi-vitamin.hu URL-címen üzemeltetett webáruházra vonatkozik. A webáruház felületén található weboldalak hivatkozásokat tartalmazhatnak más szolgáltatókra, az Adatkezelő üzleti partnereire, amelyekre a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Amikor a Felhasználó elhagyja az www.multi-vitamin.hu weboldalát, tájékozódjon, és olvassa el minden olyan weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyének azonosítására alkalmas információkat gyűjt.


14. Google Remarketing

A Google Remarketing használata során Adatkezelő egy adatmorzsát ("cookie"-t) helyez el az Ügyfél számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon) azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha az Ügyfél korábban már látogatást tett a www.multi-vitamin.hu oldalon, így az oldalhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg az Ügyfél számára, más, külső tartalmi szolgáltatók weboldalán.
Az Ügyfél bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos oldalon: google.com/ads/preferences/


15. Cookie tájékoztató
Mi és partnereink is cookie-kat és más hasonló technológiákat (tag-ek, pixelek) alkalmazunk, hogy az Ön vásárlói élményét személyesebbé tegyük, azt folyamatosan javítsuk, illetve hogy releváns és érdekes online hirdetéseket mutassunk Önnek. Ez a tájékoztató minden fontos információt tartalmaz a Cookie-kkal kapcsolatban. Például, hogy hogyan használjuk őket és, hogy Ön hogyan érvényesítheti választási jogosultságát a cookie-kal kapcsolatban.

 
Hogyan használjuk a Cookie-kat?
A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így az Ön által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy Ön időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a Weboldalainkon használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és az Ön vásárlói élményének javításában.

Ha Ön hozzájárul a cookie-k használatához, ez az alábbiakat jelentheti:
 

A Weboldalaink működésének javítása

A Cookie-k segítenek abban, hogy javítsunk a Weboldalaink működésén, hogy az Ön felhasználói élményét személyesebbé tegyük, és hogy Ön sok hasznos funkciót tudjon használni.

Például, Cookie-kat használunk arra, hogy emlékezzünk az Ön preferenciáira, vagy a vásárlói kosarának tartalmára, amikor visszatér a Weboldalunkra.

A Weboldalaink működésének javítása

A Cookie-k segítenek annak megértésében, hogy a Weboldalainkat hogyan használják, például: Ön jelzi nekünk, ha hibaüzenetet kap böngészés közben.

Ezek a Cookie-k a leginkább összesített és anonimnakadatokat gyűjtik.

Megfelelő online hirdetés - ideértve a közösségi médiát is - megjelenítése

Cookie-kat használunk a Weboldalainkon, más szervezetek weboldalain, és a közösségi média használata során az olyan online hirdetések megjelenítéséhez, amelyekről azt gondoljuk, hogy az lehet az Ön számára a legérdekesebb. Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran speciális szervezetek helyezik el a Weboldalainkon.

Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran olyan egyéb szervezetek helyezik el a Weboldalainkon, amelyek speciális szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ezek a Cookie-k információkat gyűjthetnek az Ön online viselkedéséről, mint például az Ön IP címe, az a weboldal ahonnan érkezett, és információk az Ön vásárlási előzményeiről vagy bevásárlókosara tartalmáról. Ez azt jelenti, hogy Ön láthatja a hirdetéseinket a Weboldalainkon, és más szervezetek weboldalain is, de a mi Weboldalainkon is láthatja más szervezetek hirdetéseit.

Ahhoz, hogy az Ön számára olyan online hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek Önnek érdekesek, kombinálhatjuk azokat az adatokat, amelyeket a számítógépe vagy más eszközök böngészőjében a Cookie-kon keresztülgyűjtünk, más általunk gyűjtött adatokkal, például arra vonatkozó adatokat, hogy Ön hogyan használja a Clubcard-ot és az Ön áruházi vásárlásának adatai.

A marketing kommunikációink - ideértve az online hirdetéseket - hatékonyságának mérése,

A Cookie-k megmutatják, ha Ön megnézett valamely hirdetést, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte. Ez az információ segít nekünk az online hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésében és annak kontrolálásában, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg Önnél.

Ahhoz is használunk Cookie-kat, hogy a marketing kommunikációnk hatékonyságát mérjük, például megmutatják, ha Ön megnyitott egy általunk küldött marketing célú e-mailt.

 

16. A Weboldalainkon keresztül működő harmadik felek

Ebben a részben felsoroljuk az összes partnerünket akikkel a cookie technológiát használjuk a szolgáltatásainkon keresztül.

 

Mérés & személyre szabás

Annak elemzése, hogy a szolgáltatásainkat hogyan használják, köztük a különböző tartalmi változtatások tesztelését. Ezek az adatok arra is használhatók, hogy lehetővé tegyék a szolgáltatásaink személyre szabását és a szolgáltatásaink hirdetését.

Google
Termékajánlatok

Az Ön vásárlási élményének gazdagítása személyre szabott  ajánlatok megjelenítésével a Weboldalainkon (például Online Bevásárlás).

Emarsys

Online marketing

A Bio Egészség Kft. weboldalán és más weboldalokon keresztül Önnek megjelenített Bio Egészség kft. hirdetések személyre szabása az Ön korábbi kapcsolódásain kereszül. Például: az Ön tranzakciós adatainak használata, az Ön kosarának tartalma és az Ön által megtekintett oldalak és termékek.Google

Közösségi media

Közösségi média felületeken történő reklámozás és a Weboldalainkon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. Ezek a cégek a saját céljaikra is használhatják az adatokat, köztük az Ön profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

Facebook

Instagram

Kommentek

A Weboldalainkon történő kommenteléshez.

Facebook

Hirdetések elhelyezése a kereskedelmi partnereink számára

Lehetővé teszi számunkra online hirdetések személyre szabását és megjelenítését a kereskedelmi Partnereink nevében.

Google 

17. Az Ön választása a Cookie-kkal kapcsolatban
Webböngésző cookie-k
A böngészők beállítás részében van lehetősége elfogadni és elutasítani az új cookie-kat, valamint törölheti a meglévőket. Arra is van lehetőség, hogy értesítsen kérjen a böngészőtől, amennyiben új cookie-kat helyeznek el a számítógépén, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help’ funkciójában. 
Ha Ön úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Weboldalaink valamennyi funkcióját. Például: nem tud termékeket tenni a kosarába, nem tud kijelentkezni vagy olyan termékeket és szolgáltatásokat használni, amelyekhez belépés szükséges.


18. Névtelenség

A Google soha nem kapcsolja össze az Ügyfél IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az Ügyfél IP címe anonim módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. Az Ügyfél böngészője beállításával letilthatja az adatmorzsák használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a www.multi-vitamin.hu weboldal összes funkcióját.Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal használatával az Ügyfél hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.


19. Facebook hozzászólások

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon az Ügyfélnek lehetősége van a Facebook alkalmazásán keresztül hozzászólásokat megjeleníteni. A hozzászólás elküldésével az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy hozzászólását az Adatkezelő nyilvántartsa (a Facebook regisztrációjához kapcsolódó nevével és fényképével – a mindenkori Facebook alapvető és nyilvános felhasználói információkkal - együtt), kezelje, weboldalán megjelenítse.

19.a Facebook adatok törlése

Amennyiben a Facebook bejelentkezésével és hozzászólásaival kapcsolatos információit, személyes adatait törölni kívánja, úgy erről az igényéről emailben tájékoztassa az adatkezelőt a rendeles@multi-vitamin.hu email címen. Az email minimálisan tartalmazza az alábbi adatokat:

  • Név
  • E-mail cím, amely címmel a Facebook fiókjával bejelentkezett
  • Adattörlési igény megfogalmazása

Adatkezelő kötelezettséget vállal rá, hogy az e-mailben érkezett adatkezelési igényeket 30 munkanapon belül elbírálja és végrehajtja, valamint ennek eredményéről e-mailben tájékoztatja az igénylőt.


20. Vásárlói vélemények

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon az Ügyfélnek lehetősége van a termékeket és szolgáltatásokat értékelni. A vélemény elküldésével az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy értékelését az Adatkezelő a weboldalon megjelenítse, termékei vagy cége hirdetéseiben, illetve ajánlattevői tevékenysége során – akár szerkesztve is – felhasználja. Az elküldött véleményekkel az Adatkezelő szabadon rendelkezik, ezt az Ügyfél az értékelés elküldésével tudomásul veszi.

 

21. Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy az Bio egészség Kft, 1184 Budapest Lakatos út 36/b adószám: 23277407-2-43 üzlethelységeiben , elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtet. A Bio Egészség Bioboltok megfigyelőrendszereit a mindenkori üzletvezetők kezelik. 

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy. 

A kezelt adatok köre: a vásárlók a képfelvételeken látszódó arcképmása, és egyéb személyes adatai. 

Az Bio Egészség Kft általi adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-82339/2014
Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a központi telephelyen kihelyezett helyiségében található szerver 3 munkanapig tárolja. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá. 

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a Bio Egészség Kft jogosultsággal rendelkező munkavállalói. A kamerák felvételének megtekintésére a Bio Egészség Kft Üzletvezetői, Ügyvezetője, Managere vagy ezen személyek akadályoztatása esetén a Bio Egészség Bioboltok mindenkori ügyeletes vezetője jogosult. 

A Bio Egészség Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. 

A Bio Egészség Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. 

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Bio Egészség Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Bio Egészség Kft-től. kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Kamerával megfigyelt helyiségek (kamera száma alapján): 

I. A kamerák első csoportja 
A Bio Egészség Bioboltok bejáratait, homlokzatait lefedő kamerák, melyek használatának célja az illetéktelen behatolás és a BioEgészség Bioboltokhoz tartozó külső területén elhelyezett vagyontárgyak védelme, illetve ezeken a területeken előforduló balesetek megelőzése, körülményeik feltárása.

II. A kamerák második csoportja 
A Bio Egészség Bioboltok bejáratát, és a vásárlók számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a Bio Egészség Bioboltok vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a Bio Egészség Bioboltok vásárlóinak a boltokba behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a Boltok bejáratainak, eladóterének, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a Bio Egészség Bioboltok közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása. 

III. A kamerák harmadik csoportja 
A Bio Egészség Bioboltok belső közlekedési útvonalait, lépcsőházait, bejáratait, és a vásárlói számára nem nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a Bio Egészség Bioboltok vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a Bio Egészség Bioboltok közlekedési útvonalainak, lépcsőházainak, közös helyiségeinek megfigyelése.


22. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az leiratkozas@bioegeszseg.hu címre kell eljuttatni, amire az érintett 5 munkanapon belül választ kap. A Felhasználók a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 10. pontja szerint kérhetik adataik javítását, módosítását, illetve törlését.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozását alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
"5. 2016. február 15-től elérhető az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform (European Online Dispute Resolution (ODR) Platform), amely a webáruházak és az online vásárlók közötti esetleges jogviták rendezésére jött létre.
Az ODR platform a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
A platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében."

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium területileg illetékes járási hivatalához, és a Budapesti Békéltető Testülethez is:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium XVIII. kerületi járási hivatala
Cím: 1181 Budapest, Városház utca 16. 
Telefonszám: +36 1 296 1400 
E-mail: titkarsag@18kh.bfkh.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium XIII. kerületi járási hivatala
Cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 
Telefonszám: +36 1 896-5302 Fax: +36 1 237 4827
E-mail: titkarsag@13kh.bfkh.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium XI. kerületi járási hivatala
Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 
Telefonszám: +36 1 381 1305 Fax: +36 1 3723 401 
E-mail: titkarsag@11kh.bfkh.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium VII. kerületi járási hivatala
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5. 
Telefonszám: +36 1 795 8888 
E-mail: titkarsag@07kh.bfkh.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium XV. kerületi járási hivatala
Cím: 1153 Budapest, Bácska utca 14. 
Telefonszám: +36 1 795 7702 Fax: +36 1 237 4814 
E-mail: titkarsag@15kh.bfkh.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium II. kerületi járási hivatala
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 47-49. 
Telefonszám: +36 1 896 2448 Fax: +36 1 2374885 
E-mail: Roka.Sandor@02kh.bfkh.gov.hu

Budapesti Békéltető Testület

székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31